Medicina muncii

Medicina Muncii

BODY SRL va pune la dispozie prin medicul specializat tot suport din punct de vedere medical atat la angajare cat si periodic.

Conform Legii nr.418/2004, medicul specialist de medicina a muncii este principalul consilier al angajatorului si al reprezentantilor angajatilor în probleme de promovare a sanatatii în munca si în îmbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii în munca.

Principala îndatorire consta în desfasurarea de activitati având ca scop prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale (Codul Muncii, art.185, alin.1, lit.a).

servicii-medicina-muncii

Responsabilitatile legale ale medicului de medicina muncii la locul de munca:

 • vizitarea locurilor de munca pe care le are în supraveghere
 • identificarea factorilor de risc si participarea la actiunile de evaluare a acestora
 • supravegherea efectiva a conditiilor de igiena (Codul Muncii, art.185, alin.1, lit.b)
 • coordoneaza monitorizarea biologica a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii, dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de sensibilitate, specificitate si a valorii lor predictive;
 • consiliaza atât angajatorul cât si inspectorul de munca în problemele specifice de analiza si expertiza a produselor si substantelor chimice folosite si a efectelor pe care le-ar putea produce asupra organismului uman (Codul Muncii, art. 178 alin.2).
 • colaborareaza cu angajatorii sau responsabilii de protectia muncii din unitate pentru evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor si/sau control medical sau psihologic periodic, coordonarii masurilor de prevenire si protectie. (Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, art.15 alin.13, 14, 26)
 • supravegherea sanatatatii angajatilor prin efectuarea de examinari medicale la încadrarea în munca, de adaptare, periodice, la reluarea muncii si la încetarea activitatii profesionale în respectivul loc de munca (prevazut si de Codul Muncii, art.185, alin.1, lit.c)
 • comunicarea existenţei riscului de imbolnavire profesională către toţi factorii implicaţi în procesul muncii; (Ordinul MS nr.240/2004)
 • stabilirea aptitudinii în munca, cu ocazia oricarei examinari medicale prin evaluarea handicapului în relatie cu munca
 • efectuarea de recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea în conditii de securitate a substantelor folosite în procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinând seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa
 • organizarea primul ajutor si tratamentului de urgenta si instruirea angajatilor cu privire la aplicarea metodelor accesibile lor de prim ajutor si a procedurilor de urgenta, daca are competenta în acest sens
 • consilierea angajatorului asupra unei bune adaptari a muncii la posibilitatile angajatului în circumstantele speciale ale unor grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alaptare, adolescenti, vârstnici si persoane cu disabilitati
 • coordonarea procesul de recuperare a capacitatii de munca, aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare
 • propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora. (Codul Muncii, art.185, alin.2); trecerea temporara într-un alt post de munca fara expunere la noxele sau fara solicitarile care pun în pericol sanatatea angajatului sau împiedica/întârzie recuperarea dintr-o conditie patologica se face cu mentinerea salariului; schimbarea locului de munca sau a felului muncii presupune modificarea unor elemente esentiale ale contractului de munca.
 • colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitarii angajatilor cu probleme de sanatate mentala datorate unor factori aferenti procesului muncii si relatiilor interumane de la locul de munca;
 • recomandarea masurile adecvate privind sanatatea si securitatea în munca a angajatilor cu probleme speciale legate de utilizarea de droguri si consumul de alcool;
 • întocmirea de rapoarte cât mai precise si mai complete catre angajator, angajati si autoritatile competente, conform legii; stabileste în fiecare an un program de activitate pentru îmbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii în munca pentru fiecare angajator; elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate în munca. (Codul Muncii, art.186);
 • este membru de drept în comitetul de securitate si sanatate în munca. (Codul Muncii, art.185, alin.3);