Servicii in domeniul situațiilor de urgență

Servicii in domeniul situațiilor de urgență

  • A.I. (Apararea Impotriva Incendiilor) in conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 307/2006.

BODY SRL  întocmeste:

  • Planul de interventie la incendiu.
  • Scenariu de securitate la incendiu.
  • Evaluare risc incendiu.
  • P.C. (Protectie Civila) in conformitate Legea 481/2004.

BODY SRL  întocmeste:

  • Planul de aparare în cazul producerii unor situatii de urgenta specifica produsa de seisme si/sau alunecari de teren.
  • Planul de evacuare în situatii de urgenta al salariatilor si a bunurilor materiale.
Apararea Impotriva Incendiilor

BODY SRL ofera consultanta de specialitate pe probleme de SU (Situatii de Urgenta):

Acordarea de consultanta privind elaborarea următoarelor acte de autoritate in domeniul apararii împotriva incendiilor conform Normelor Generale De Aparare Împotriva Incendiilor/2007:

– dispoziţie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea împotriva incendiilor.
– instrucţiuni de aparare împotriva incendiilor si atributii ale salariaţilor la locurile de munca.
– dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului.
– dispoziţie privind organizarea instruirii personalului.
– reguli si masuri de apaiare împotriva incendiilor la utilizarea manipularea, transportul si depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale.
– dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului dc specialitate cu atributii in domeniul apararii împotriva incendiilor ,conform legii.
– masuri speciale de aparare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

Instruirea salariaţilor in domeniul situatiilor de urgenta prin cuprinde urmatoarele lucrări:

– decizie de efectuare a instructajelor pe linia situatiilor de urgenta,
– tematica de efectuare a instructajului introductiv general,
– material instructaj introductiv general.
– test grila pentru instructajul introductiv general
– tematica de efectuare a instructajului la locul de munca -test grila pentru instructajul la locul de munca.
– tematici pentru instructajul periodic pe linia situatiilor de urgenta pentru personalul muncitor si tehnico-administrativ.
– test grila pentru verificarea cunoştinţelor acumulate pe linia situatiilor de urgenta la instructajul periodic (la finele anului calendaristic).
– efectuare instructaj introductiv general si completare fise individuala de instructaj (tip) in domeniul situatiilor de urgenta.

Verifică efectuarea instruirii la locul de muncă și a instruirilor periodice în domeniul situatiilor de urgentă.
Efectueaza împreuna cu beneficiarul controale interne in domeniul situatiilor de urgenta –trimestrial, si exerciţii de simulare a unor situatii de urgenta cu personalul salariat-semestrial.
Întocmeşte rapoarte in urma controalelor efectuate si raportul anual privind evaluarea nivelului de aparare împotriva incendiilor.