Evaluarea Factorilor de Risc Profesional

Evaluarea Factorilor de Risc Profesional

Ce este?

Este o etapa esenţială in demersul de integrare a prevenirii riscurilor în gestiunea întreprinderii, și constituie una din obligaţiile de bază ale angajatorilor in materie de securitate si sănătate in munca (Legea 319 / 2006 privind securitatea si sănătatea in munca, care transpune Directiva 89/391/CEE).

În ce constă?

Consta în a identifica şi clasa riscurile din cadrul unei unităţi de muncă, în vederea punerii în aplicare a măsurilor şi acţiunilor de prevenire, astfel încât obiectivele de sănătate şi securitate să fie îndeplinite.

Evaluarea Factorilor de Risc Profesional